Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: La Maison de la Bonne Presse Paryż 1896, s. 543. To wydawnictwo otrzymało wyłączność na wydawanie tej książki. Ukazały się wydania w roku 1896, 1900, 1903, 1913 i następne.

 

 

Tłumaczenie: francuskie, niemieckie, holenderskie, włoskie, polskie.

 

Wydania:

 

Zasadnicze myśli: W przedmowie autor w oparciu o św. Grzegorza z Nazjanzu. Stwierdza, że człowiek jest odbiciem Boga.

W I części omawia cnoty, które człowiek ma w sobie wyrobić. Wobec Boga ma go cechować: wiara, nadzieja, miłość, pobożność, bojaźń. Wobec bliźnich, najpierw wobec przełożonych to jest Kościoła, rodziny i ojczyzny: szacunek i posłuszeństwo; wobec podwładnych: miłość małżeńska, miłość i obowiązki rodzinne, czujność w stosunku do służby i dzieci; wobec innych: miłość, łagodność, gorliwość o ich zbawienie, uprzejmość, sprawiedliwość. Wreszcie obowiązki wobec siebie samego: pokora, skromność, umiar w ubywaniu dóbr, czystość, panowanie nad zmysłami, zamiłowanie do pracy, męstwo i odwaga.

W II części ks. Berthier poucza, jak trzeba poznawać i jak unikać przeszkód: pokus, złego świata, złych przyjaźni, niebezpiecznych pism, widowisk, domów niewłaściwych /diabelskich/ zabaw.

W III części autor podaje środki, jakimi są: modlitwa, rozmyślanie, dobra lektura, uświęcenie czynności dnia, zwłaszcza niedzieli, a także: spowiedź, Komunia Św., kierownictwo duchowe, cześć do NMP.

W dodatkach omawia wybór stanu, ascetyczne praktyki, objawienie NMP w La Salette, opiekę nad umierającymi.

 

 

1896r. - "L'homme tel qu 'il doit être." (Mężczyzna taki, jakim być powinien.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT