POWRÓT

Inne książki:

28 września 2020

1896r. - "Le jeune homme comme il faut". (Wzorowy młodzieniec.)

Wydawnictwo: Mason de la bonne presse, Paryż, s. 497. Następne wydania przejrzane i powiększone ukazały się w tym samym wydawnictwie w latach 1906, 1917 oraz kilku innych. Nie należy tej ksiażki utożsamiać z inną pod tytułem: "Le jeune homme chrétienne à l'école des saints d`après" le R.P. Berthier, wyd. Hanton, Paryż, s. 286. Ks. C. L. dokonał przeróbki tego dzieła, dostosowując tytuł i układ do poprzedniej książki ks. Berthier: „Dziewica chrześcijańska”. Tę pozycję częściej wydawano.

 

Tłumaczenia: francuskie, niemieckie, holenderskie, włoskie.

 

Wydania:

  • 1904 – Il giovane qual deve essere, Verona.

 

Zasadnicze myśli: Ta książka skierowana do młodzieży męskiej jest przeróbką poprzednio wydanej: „L'homme tel qu 'il doit être”. W 9 rozdziałach omówione kwestie: kim jest młodzieniec dobrze wychowany – List św. Izydora o podstawach cnotliwego życia – o cnocie. Łatwość praktykowania cnót – Bóg pragnie, by młodzieniec był do Niego podobny. Wskazania Ojca św. – szczęście człowieka praktykującego cnoty – nieszczęście młodzieńca, gdy zagubił się w młodych latach. Zła młodzież klęską dla świata.

 

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl