Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Maison de la Bonne Presse, Paryż 1902. s. 388. Do roku 1927 to wydawnictwo wydało 3 nakłady z liczbą około 9000 egzemplarzy.

 

 

Wydania:

  • 1908 – Beati i cuori puri ossia la castità perfetta, Neapol.

 

 

Zasadnicze myśli: Książkę o doskonałej czystości, a przeznaczoną dla księży, osób zakonnych i wszystkich wiernych, ks. Berthier dał ocenie teologów z Lowanium; aprobatę otrzymał od biskupów z Paryża i Grenoble.

W I części autor podał naukę Kościoła o dziewiczości, celibacie i wdowieństwie. Przytoczył fragmenty z Pisma św., Ojców Kościoła i katolickich teologów.

II części ukazał, na czym polega doskonała czystość oraz jej konieczność. Wynika to z zachowania przykazań, z obowiązków danego stanu, z miłości do Boga i bliźniego.

W III części ks. Berthier wskazał środki pomocne do zachowania tej czystości. Podał zatem, czego należy się obawiać, czego unikać, a co czynić.

W dodatku opis objawienia się NMP w La Salette oraz sposób zachowania się przy umierających.

 

1902r. - "Heureux les cœurs purs ou la chasteté parfaite". (Błogosławieni czystego serca lub doskonała czystość.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT