POWRÓT

Inne książki:

28 września 2020

1902r. - "L'œuvre de la Sainte Famille pour vocations apostoliques tardives". (Dzieło Świętej Rodziny dla spóźnionych powołań apostolskich.)

Wydawnictwo: Maison de la Bonne Presse, Paryż 1902. s. 61.

 

Tłumaczenie: francuskie, niemieckie, holenderskie, polskie.

 

Wydania:

  • 1904 – Werk der Heiligen Familie für apostolische Berufe, Grave.

  • 1906 – Stichting der Heilige Familie voor latere apostolische roepingen, Grave.

  • 1910 – Institut von der Heiligen Familie für apostolische Berufe, Grave. W dodatku: krótki życiorys ks. Berthier oraz rozwój Instytutu.

  • 1983 – Dzieło Świętej Rodziny dla spóźnionych powołań, Pobiedziska.

 

Zasadnicze myśli: Autor pisze najpierw o braku misjonarzy. Zaradzić temu pragną szkoły apostolskie dla spóźnień powołań. Kolejno opisuje autor początki Instytutu Św. Rodziny, przytacza listy niektórych kandydatów, przedstawia życie w tej wspólnocie. Przy końcu pełny tekst „modlitwy za misjonarzy” oraz ankieta dla kandydatów.

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl