Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Pierwsze wydanie Maison de la Bonne Presse, Paryż 1904, s. 465. Do roku 1927 ukazało się 8000 egzemplarzy.

 

 

Tłumaczenie: francuskie, niemieckie, holenderskie.

 

Wydania:

  • 1907 – Die Kunst glücklich zu sein, Grave.

 

Zasadnicze myśli: Ta książka według zamierzenia autora ma nauczyć praktycznie ludzi, jak miłować Boga. We wstępie stwierdza, że człowiek stworzony jest do szczęścia i wyjaśnia, na czym ono polega.

W I części omawia motywy umiłowania Boga: mniej doskonałe i doskonałe.

II część ukazuje środki do umiłowania Boga. Potem daje praktyczne wskazówki, jak praktykować i umocnić się w miłości do Boga. Pod koniec uwagi dotyczące miłości bliźniego, nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego, opowiadanie o objawieniu.

 

1904r. - "L'art d'être heureux". (Sztuka osiągnięcia szczęścia.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT