Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Maison de la Bonne Presse. Paryż 1904. s. 389. Liczne wznowienia.

 

 

Tłumaczenia: francuskie, niemieckie, holenderskie, angielskie, polskie.

 

 

Wydania:

 

 

Zasadnicze myśli: We wstępie autor podaje znacznie modlitwy oraz jej rodzaje: uwielbienie, dziękczynienie, modlitwę błagalną. Opiera się w głównej mierze na nauce Ojców Kościoła, teologów, w dużej mierze na św. Alfonsie Liguorim. W I części podaje zasady, które skłaniają człowieka do modlitwy oraz teorię modlitwy. W II części podaje praktyczne sposoby, jak, gdzie, o co się modlić. W dodatku zbiór modlitw.

 

1904r. - "La clé du ciel". (Klucz do nieba.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT