Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawca określony: „Directeur de la Ste. Famille” /w latach 1904–1908 sam ks. J. Berthier/. To pismo wychodziło w latach 1904–1914 w Grave, potem była przerwa do r. 1924. Od stycznia 1924 wychodziło w Instytucie MSF w Ceilhes; odrębne wydanie francuskie ukazało się w październiku 1930 w Belgii, w Instytucie MSF w Habay la Neuve /Luksemburg/.

 

  • 1904 – Der Sendbote der Heiligen Familie. Wychodziło najpierw w Grave. Od roku 1922 w Oberhundem, od roku 1928 w Betzdorf.

  • 1908 – Bode van der Heilige Familie. Wychodziło w Grave, a od r. 1918 w Kaatsheuvel.

  • 1910 – Posłaniec Św. Rodziny. Wychodził od r. 1910 w Grave, od 1921 w Kazimierzu Biskupim, od 1925 – w Górce Klasztornej.

 

1904r. - "Le Messager de la Sainte Famille". (Posłaniec Świętej Rodziny.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT