Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Maison de la Bonne Presse. Paryż 1907. s. 485.

 

 

Tłumaczenia: francuskie, hiszpańskie (pobierz .pdf), niemieckie, polskie, holenderskie.

 

 

Wydania:

 

 

Zasadnicze myśli: To dzieło może być uznane za „duchowy testament” ks. J. Bethiera dla członków Zgromadzenia MSF. W przedmowie, zatem zwraca się autor do członków tego właśnie Zgromadzenia.

We wstępie autor uzasadnia cześć Świętej Rodziny, przedstawia korzyści z tego wynikające. Podkreślił zarazem, że taki kult istnieje w Kościele, czego wyrazem jest arcybractwo i zatwierdzone święto.

W I części zaleca praktykę cnót Boskich: wiarę, znajomość prawd wiary, przepojenie się zasadami wiary, życie z wiary; potem podaje wskazówki dotyczące nadziei i miłości Boga, umiłowanie posłuszeństwa. Wreszcie kończy zachęcając do modlitwy.

W II części tej książki przedstawione są cnoty dotyczące bliźnich: miłość w rodzinie; wzorem jedności małżonków jest dziewicza miłość Maryi i Józefa; szacunek względem przełożonych i innych.

W III części omówione cnoty względem siebie samych: „ukryte" życie Św. Rodziny uczy pokory, czystości, wyrzeczeń, umiłowania pracy.

Jak zwykle, także dodatki: „Testament starego misjonarza”, praktyki pobożne, objawienia NMP w La Salette, „Miesiąc Św. Rodziny”, „Nowenna na Jej cześć" „Dzień skupienia rodziny”.

 

1907r. - "Le culte et l'imitation de la Sainte Famille". (Kult i naśladowanie Świętej Rodziny.)

01 października 2020

Inne książki:

POWRÓT