Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Autor: ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF

Artykuł ukazał się w:Teologia i Moralność 14(2019) nr 2, s. 119-138.

 

 

Spis treści:

1. Jan Berthier MS, Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

2. Cele wychowawcze sługi Bożego ks. Jana Berthiera

3. Sposoby realizacji celu wychowawczego

    3.1 Modlitwa

    3.2 Przykład

    3.3 Czujność

    3.4 Karność

    3.5 Formacja

4. Instytucjonalna działalność wychowawcza Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce

    4.1 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku

    4.2 Katolicki Ośrodek "Dom Nadziei" im. ks. Jana Berthiera w Bytomiu

 

 

 

Treść publikacji do pobrania w formacie .pdf.

 

"Aktualność pedagogiki świętorodzinnej w procesie wychowania" - /Pryba A./

17 października 2021

Polecamy również:

POWRÓT