Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydanie: Pelplin 2006.

 

 

Spis treści:

WSTĘP

 

POWOŁANIE CZŁOWIEKA DO DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI BOGA
1. Powołanie człowieka do szczęścia
2. Realizacja powołania do szczęścia
3. Grzech pierworodny przeszkodą na drodze do szczęścia
4. Wcielenie Jezusa Chrystusa odnowieniem relacji miłości człowieka z Bogiem
    4.1. Misteria Jezusa
    4.2. Posłannictwo Jezusa na ziemi
    4.3. Cnoty Jezusa

5. Ziemskie szczęście Świętej Rodziny

 

SPOSOBY NABYWANIA MIŁOŚCI
1. Unikanie grzechu
    1.1. Przestrzeganie przykazań
    1.2. Przezwyciężanie przeszkód
2. Środki do zbawienia
    2.1. Modlitwa
        2.1.1. Formy modlitwy
        2.1.2. Czynniki skłaniające do modlitwy
        2.1.3. Praktyka modlitwy
            2.1.3.1. Podmiot modlitwy
            2.1.3.2. Przedmiot modlitwy
            2.1.3.3. Miejsce i czas modlitwy
            2.1.3.4. Przymioty modlitwy
            2.1.3.5. Rodzaje modlitwy
            2.1.3.5.1. Modlitwa ustna
            2.1.3.5.2. Modlitwa wewnętrzna
    2.2. Sakramenty środkiem do zbawienia
        2.2.1. Sakramenty przywracające życie łaski
        2.2.2. Sakramenty pomnażające w duszach łaskę
    2.3. Praktyki pobożne względem Jezusa, Maryi i Józefa
        2.3.1. Nabożeństwo do Jezusa
        2.3.2. Nabożeństwo do Matki Bożej
        2.3.3. Nabożeństwo do Świętego Józefa

 

PRAKTYKA I ROZWÓJ MIŁOŚCI
1. Cnoty względem Boga
    1.1. Cnoty teologalne
    1.2. Cnota religijności
    1.3. Bojaźń Boża
2. Cnoty względem bliźniego
    2.1. Podział cnót względem bliźniego
3. Cnoty względem samego siebie
    3.1. Postawa pokory i umartwienia
    3.2. Obojętność wobec dóbr ziemskich
    3.3. Umiłowanie pracy

 

ZJEDNOCZENIE Z BOGIEM JAKO WYRAZ DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI
1. Pragnienie doskonałej miłości Boga
2. Naśladowanie Chrystusa jako konieczny etap na drodze do doskonałej miłości Boga
3. Stan zakonny najlepszą drogą do doskonałej miłości Boga
    3.1. Praktyka rad ewangelicznych jako wyraz doskonałej miłości Boga
        3.1.1. Posłuszeństwo
        3.1.2. Czystość
        3.1.3. Ubóstwo
4. Upodobnienie do Chrystusa jako istota doskonałej miłości Boga
    4.1. Znaczenie aktów miłości na drodze do zjednoczenia z Bogiem
        4.1.1 Wewnętrzne akty miłości Boga
        4.1.2. Akty zewnętrzne miłości Boga

 

ZAKOŃCZENIE

 


Treść publikacji do pobrania w formacie .pdf

"Droga do doskonałej miłości Boga w nauczaniu Sługi Bożego Jana Berthier Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny" - /Sobczyk A./

10 stycznia 2022

Polecamy również:

POWRÓT