POWRÓT

Polecamy również:

05 listopada 2021

"Eschatologia w teorii i w praktyce. Próba prezentacji zagadnienia na podstawie wybranych tekstów ks. Jana Berthiera MS" - /Kulik B./

Autor: ks. dr Bogdan Kulik MSF

Artykuł ukazał się w: Polonia Sacra 25(2021) nr 3(65), s. 149-167.

 

 

Streszczenie artykułu (za autorem):

Artykuł jest próbą prezentacji dwóch tekstów ks. Jana Berthiera MS – założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny: traktatu o rzeczach ostatecznych i praktycznej metody towarzyszenia umierającym. Celem artykułu nie jest krytyczna analiza eschatologii Berthiera, lecz wykazanie na jej przykładzie konieczności łączenia akademickiego wykładu eschatologii (teoria) z duszpasterstwem (praktyka). Dokonana prezentacja prowadzi do trzech wniosków: 1) nieustająca konieczność obecności eschatologii w nauczaniu i praktyce Kościoła; 2) potrzeba aktualizowania rozumienia jej treści i sposobu przekazu; 3) waga spójności teorii i praktyki eschatologicznej.

 

 

Treść publikacji do pobrania w formacie .pdf.

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl