Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Artykuł opublikowany w:

  • A. Sobczyk (red.), "Cor unum et anima una", Pelplin 2009, s. 64-78;

  • "Ruch biblijny i liturgiczny", LXII(2009) nr 1, s. 39–51.

 

 

Spis treści:

 

1. Posłuszeństwo woli Bożej

     1.1. Posłuszeństwo woli Bożej w tajemnicy Wcielenia

     1.2. Posłuszeństwo woli Bożej w tajemnicy Odkupienia

 

2. Wiara i zaufanie

 

3. Przykazanie miłości

 

4. Postawa pokory i umartwienia

 

 

 

 

 

Tekst artykułu do pobrania w formacie .pdf.

 

"Biblijne podstawy duchowości świętorodzinnej w nauczaniu sługi Bożego księdza Jana Berthier, Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny" - /Sobczyk A./

21 października 2020

Polecamy również:

POWRÓT