Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Praca magisterska napisana na Wydziale Teologiczny UAM w Poznaniu, sekcja Kazimierz Biskupi. Promotor: ks. Adam Sobczyk MSF

 

Spis treści:

ROZDZIAŁ I. 18

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DUCHOWOŚCI JANA BERTHIERA.. 18

1.    Dzieciństwo na tle epoki 19

2.    Geneza i rozwój powołania. 24

3.    Wstąpienie do Misjonarzy Saletynów.. 32

 

ROZDZIAŁ II. 42

GŁÓWNE RYSY DUCHOWOŚCI JANA BERTHIERA.. 42

1.    Chrystocentryzm.. 43

2.    Rys maryjny. 46

3.    Nabożeństwo do Świętej Rodziny. 50

4.    Modlitwa i życie sakramentalne. 56

5.    Wymiar eklezjalno-misyjny. 64

 

ROZDZIAŁ III. 67

DUCHOWOŚĆ ZAŁOŻYCIELSKA.. 67

1.    Założenie Zgromadzenia zakonnego. 68

2.    Cele Zgromadzenia. 77

3.    Przesłanie duchowe dla uczniów.. 84

 

Tekst artykułu do pobrania w formacie .pdf.

 

"Duchowość księdza Jana Berthiera MS (1840-1908) - założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny" - /Drawc I./

21 października 2020

Polecamy również:

POWRÓT