Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Artykuł ukazał się w: "Roczniki Teologiczne" LXIII(2016) z.8, s. 141-156.

 

Spis treści:

Osoba i działalność ks. Jana Berthier

Zadania kaznodziejstwa wg ks. Berthiera

Źródło przepowiadania

Temat przepowiadania

Sposób przygotowania kazania

Docere, delectare, movere w kaznodziejstwie ks. Berthiera

Forma przepowiadania

 

 

Artykuł do pobrania w wersji .pdf.

 

 

"Ksiądz Jan Berthier MS - wzór kaznodziei francuskiego drugiej połowy XIX wieku" - /Popowski M./

21 października 2020

Polecamy również:

POWRÓT