Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Tytuł oryginalny: "Positio super virtutibus et fama sanctitatis".

Autor: Eduardo Jost MSF.

Wydanie: Romae 1996.

 

Wydanie polskie: Pelplin 2007.

 

Pozycja jest pierwszą częścią trzytomowego dzieła "Positio o cnotach i opinii świętości" powstałej na potrzeby procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Berthier.

 

Spis treści:

Chronologia życia Sługi Bożego Jana Berthier

 

CZĘŚĆ I
OPINIA ŚWIĘTOŚCI I CNÓT OGÓLNIE

Dzieciństwo i dorastanie (1840-1858)
Wyższe seminarium i święcenia kapłańskie (1858-1862)
Nowicjat i śluby zakonne (1862-1865)
Duszpasterz (1865-1895)
Założyciel (1895-1908)
Opinia świętości w chwili śmierci (1908)
Opinia świętości od 1908 do 1950 r. (1950 r. rozpoczęcie procesu)
Opinia świętości od 1950 r. po dziś dzień

 

CZĘŚĆ II
CNOTY TEOLOGICZNE
Wiara
Nadzieja
Miłość

 

CZĘŚĆ III
CNOTY KARDYNALNE
Roztropność
Sprawiedliwość
Odwaga
Umiarkowanie

 

CZĘŚĆ IV
INNE CNOTY MORALNE
Posłuszeństwo
Czystość
Ubóstwo
Pokora
Heroiczność cnót - podsumowanie
Aktualność procesu

 

Treść książki do pobrania w formacie .pdf.

 

 

"Ksiądz Jan Berthier. Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Positio część I. Exposé o cnotach" - /Jost E./

30 września 2020

Polecamy również:

POWRÓT