Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Tytuł oryginalny: "Positio super virtutibus et fama sanctitatis"

Autor: Eduardo Jost MSF

Wydanie: Romae 1996

 

Wydanie polskie: Pelplin-Poznań 2000 

Tłumaczył: Marek Burzawa MSF

 

Pozycja jest trzecią częścią trzytomowego dzieła "Positio o cnotach i opinii świętości" powstałej na potrzeby procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Berthier.

 

Spis treści:

Słowo wstępne

 

ROZDZIAŁ PIERWSZY - Młodość (1840-1858)
Pierwsze lata w Châtonnay
Szkoła
Katechizm i Pierwsza Komunia Święta
Niższe seminarium


ROZDZIAŁ DRUGI - Wyższe Seminarium (1858-1862)
Profesorowie wyższego seminarium
Jego pobożność
Jego „studiositas”
Tonsura
Subdiakonat i pielgrzymka na La Salette
Diakonat
Święcenia kapłańskie


ROZDZIAŁ TRZECI - Nowicjat i śluby zakonne (1862-1865)
Wstęp
Ojciec Giraud, mistrz nowicjuszy
Doświadczenie choroby
Guwernerstwo
W klasztorze kartuzów z Valbonne
Wikary w Veyssilieu
Koniec nowicjatu i śluby zakonne


ROZDZIAŁ CZWARTY - Działalność duszpasterska (1865-1876)
Zarys jego posługi na La Salette
Wezwanie do całkowitego oddania się
Cechy charakterystyczne Jana Berthier jako misjonarza
Sobór Watykański I; wojna z 1870; rozwój pielgrzymek
Apostoł przez książkę
„Mało słów, ale dużo działania”
Kapituła generalna z 1876 roku


ROZDZIAŁ PIĄTY - Zarządzanie Szkołą Apostolską i Seminarium (1876-1894)
Założenie szkoły apostolskiej na La Salette

Początki
Perspektywa misyjna i dekret pochwalny
Konstytucje z 1880 roku
Wyjazd do Szwajcarii
Heroiczne czasy
Założenie szwajcarskiej szkoły apostolskiej
Trzech pierwszych kapłanów
Jubileusz kapłański
Pielgrzymka do Rzymu
Dymisja
J. Berthier: przełożony i wychowawca
Dzieła opublikowane


ROZDZIAŁ SZÓSTY - Założenie nowego zgromadzenia (1894-1895)
„Jest to dzieło na czasie”
Trudności J. Berthiera ze swym zgromadzeniem
W poszukiwaniu lokalu – pierwsza podróż do Holandii
Kupno koszar w Grave
Zatwierdzenie konstytucji – prośba o Beneplacitum
Akt założenia Zgromadzenia w Grave
Książki opublikowane w latach 1894-1895


ROZDZIAŁ SIÓDMY - Pierwsze lata (1896 -1898)
Pierwsza szkoła apostolska w Grave
„Mały nowicjat”
Dzieło rozpoczęte w ubóstwie
Wystąpienia
„Dzieło misjom nieużyteczne”
Pierwszy wzlot
Zezwolenie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu
„Święty u stóp świętego”
Umocnienie dzieła
Książka opublikowana w 1898 roku


ROZDZIAŁ ÓSMY - Rozwój Zgromadzenia (1899-1902)
Wstęp
„Stan naszego domu”
Ostatnia posługa na La Salette
Pierwszy nowicjat
Śmierć pana Bruyant
Trzon grupy się umacnia
Pierwsze śluby zakonne
Rozkład dnia na filozofii
Ojciec Pons, pomocnik
Podwójne cierpienie
Broszurka na temat Zgromadzenia
Szkoła z Grave uznana za szkołę wyższą
Święto 40-lecia święceń kapłańskich Założyciela
Pierwsi studenci teologii
Nowa seria książek


ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY - Zabiegi o prawo do święceń (1903-1904)
Wstęp
Podróż do Rzymu
Trudności ze względu na kilka punktów konstytucji
Stan Zgromadzenia. Śmierć Leona XIII
Testament duchowy. Wybór pierwszej rady generalnej
Posłaniec Świętej Rodziny
Interwencja na korzyść Zgromadzenia z La Salette
Nowe zabiegi o prawo do święceń
Różne prośby skierowane do biskupa. Stan Zgromadzenia


ROZDZIAŁ DZIESIĄTY - Pierwsi kapłani (1905-1906)
Pius X udziela prawa do święceń
Mianowanie kardynała – protektora
Prośba skierowana do Wilhelma II, cesarza Niemiec
Pierwsi kandydaci do święceń
Śmierć Marii Bruyant
Pierwsi kapłani
Pogrzeb księdza Pons
„Zgromadzenie jest teraz utwierdzone”
Zezwolenie na nowe święcenia
Zakup nowego domu
Zabiegi o rozwój kultu do Matki Bożej z La Salette i Świętej Rodziny
Nowe łaski dotyczące święceń
Inauguracja domu Matki Bożej z La Salette


ROZDZIAŁ JEDENASTY - Ostatnie lata życia (1907-1908)
„Niech w żadnym innym miejscu Święta Rodzina nie będzie tak dobrze naśladowana jak tutaj”

Rekolekcje wielkanocne
Prośba do Stolicy Apostolskiej o przechowywanie Najświętszego Sakramentu
Święcenia z 1907 roku
Wskazówki na temat prymicji
Różne prośby skierowane do biskupa z Bois-le-Duc
„Sentire cum Ecclesia”
Projekt ekspansji zgromadzenia w innych krajach
Śmierć nawiedza dom
Nominacja kardynała-protektora
Święcenia z 1908 roku
Różne wydarzenia
Ostatnie dni (15 i 16 października 1908 roku)
Ogromny smutek „dzieci”
Pogrzeb
Chronologia życia Sługi Bożego Jana Berthiera

 

Treść książki do pobrania w formacie .pdf.

 

"Ksiądz Jan Berthier. Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Positio część III. Biografia" - /Jost E./

30 września 2020

Polecamy również:

POWRÓT