Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Materiały powstały przy współpracy współbraci z różnych prowincji Zgromadzenia. Celem projektu było przeprowadzenie "Kursów formatorów" w różnych częściach świata na temat ks. Jana Berthier i Jego działalności. Materiały zostały zebrane w jeden zeszyt ale nigdy nie były drukowane w formie publikacji.

 

 

Spis treści:

 

HISTORIA ZGROMADZENIA MSF

ks. Wim van der Weiden MSF

 

OJCIEC ZAŁOŻYCIEL JAN BERTHIER

ks. Wim van der Weiden MSF

 

OJCIEC JAN BERTHIER JAKO FORMATOR

ks. Wim van der Weiden MSF

 

KSIĄDZ JAN BERTHIER JAKO PISARZ

ks. Adam Józef Sobczyk MSF

 

CHARYZMAT O. BERTHIERA I JEGO INSTYTUT

ks. Paulinus Yan Olla MSF

 

ŚWIĘTA RODZINA Z NAZARETU W EWANGELIACH

ks. Itacir Brassiani MSF

 

ŚWIĘTA RODZINA W KONSTYTUCJACH Z 1895 I 1985

ks. Itacir Brassiani MSF

 

OJCIEC JAN BERTHIER MS W ŚWIETLE SWOICH CZASÓW

ks. Rabemanantsoa Benjamin MSF

 

ŚWIĘTA RODZINA – ZARYS TEOLOGICZNY

ks. Adam Bajorski MSF

 

ZARYS HISTORII POLSKIEJ PROWINCJI  MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

ks. Piotr Krupa MSF

 

 

Materiały do pobrania w formacie .pdf.

 

"Materiały Międzynarodowego Kursu Formatorów - Kazimierz Biskupi 2007."

21 października 2020

Polecamy również:

POWRÓT