Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Rok wydania: 2011.

 

Książka jest zbiorem 419 aforyzmów i cytatów ks. Jana Berthier zaczerpniętych z Jego książek i pism. Wydana kilku językach.

 

Spis treści:

Miłość do Boga / Zaufanie Bogu

Asceza / Umartwienie

Apostolat / Dzieło

Różne

Formacja / Formatorzy

Braterstwo / Wspólnota

Praca / Ubóstwo

Maryja / La Salette

Misje / Charyzmat / Powołanie

Modlitwa

Święta Rodzina / Naśladowanie Jej

Święta Rodzina / Kult Świętej Rodziny

Świętość / Doskonałość

Pokora / Cnota

Życie konsekrowane / Konstytucje

Śluby zakonne

 

Pobierz w formacie .pdf myśli ks. Berthiera posegregowane na każdy dzień roku według tematów:

Pobierz plik .pdf wersja I

Pobierz plik .pdf wersja II

 

 

"Myśli Ojca Berthiera. Skarbiec rzeczy nowych i starych"

26 października 2020

Polecamy również:

POWRÓT