Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Autorem książki jest ks. Marian Bocian MSF. Wydana w 1993r. nakładem "Posłańca Świętej Rodziny".

 

Publikacja powstała na podstawie książki ks. H.J. Barnhoorna MSF, "Ks. Jan Berthier, założyciel Misjonarzy Świętej Rodziny 1840-1908".

 

Spis treści:

Rozdział I

Pierwsze lata życia o. Jana Berthiera

 

Rozdział II

Okres formacji

 

Rozdział III

Matka Boża ukazuje się na górze La Salette

La Salette

Przesłuchanie dzieci

Początek Pielgrzymek

 

Rozdział IV

Na górze La Salette

W nowicjacie

Działalność misjonarska

Pisarz

 

Rozdział V

Nieustanne zaangażowanie

 

Rozdział VI

Organizator i pionier

 

Rozdział VII

Potrzeby misji a spóźnione powołania

 

Rozdział VIII

Papież udziela błogosławieństwa

 

Rozdział IX

Opuszczone koszary

 

Rozdział X

Duch pionierski w Grave

Trudności ze strony Rzymu

 

Rozdział XI

Ziarno gorczycy wzrasta

 

Rozdział XII

Życie w Grave

Przykład ks. Berthiera

 

Rozdział XIII

Ideały i kierunki duchowe

Kierownik duchowy

 

Rozdział XIV

Wierny aż do śmierci

Nie zostawił nas sierotami

 

Najważniejsze daty z życia ks. Jana Berthiera

Modlitwa o beatyfikację ks. Jana Berthiera

Modlitwa ks. Berthiera za misjonarzy

Mistrzu, co mam czynić

 

Treść książki do pobrania w pliku .pdf.

 

"Niestrudzony Misjonarz. Ks. Jan Berthier apostoł i wychowawca powołań misyjnych" - /Bocian M./

30 września 2020

Polecamy również:

POWRÓT