POWRÓT

Polecamy również:

21 października 2020

"Pisarstwo Księdza Jana Berthier ze szczególnym uwzględnieniem „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny”" - /Bajorski A./

Artykuł opublikowany w: A. Sobczyk (red.), "Cor unum et anima una", Pelplin 2009, s. 102-115.

 

 

Spis treści:

1. Apostolski charakter pisarstwa

2. Znaczenie książki „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny” dla rozwoju teologii Świętej Rodziny

3. Struktura tekstu

4. Wartość literacka pism i uwagi o tłumaczeniu

5. Centrum Duchowości a twórczość ks. Jana Berthier

 

 

 

Tekst artykułu do pobrania w formacie .pdf.

 

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl