Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Praca magisterska napisana w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Sekcja św. Jana Chrzciciela. Na seminarium z teologii duchowości pod kierunkiem ks. dra Adama Sobczyka MSF. Warszawa 2006.

 

Spis treści:

ROZDZIAŁ I
ZNACZENIE SAKRAMENTÓW W ŻYCIU JANA BERTHIER
1. Życie sakramentalne we Francji w XIX wieku na tle przemian społeczno-religijnych
2. Wpływ sakramentów na rozwój życia duchowego Jana Berthier


ROZDZIAŁ II
SAKRAMENTY W NAUCZANIU JANA BERTHIER
1. Sakramenty przywracające życie łaski
2. Sakramenty pomnażające w duszach łaskę


ROZDZIAŁ III
SAKRAMENTALNY WYMIAR DUCHOWOŚCI MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY
1. Eucharystia jako centrum życia chrześcijańskiego
2. Pokuta jako miejsce spotkania z przebaczającym Ojcem
3. Kapłaństwo jako sposób realizowania powołania do świętości

 

 

 

Tekst artykułu do pobrania w formacie .pdf.

 

 

"Sakramenty jako środki do zbawienia w nauczaniu sługi Bożego księdza Jana Berthier Założyciela Zgromadzenia MSF" - /Zaradzki J./

21 października 2020

Polecamy również:

POWRÓT