Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. zw. dr hab. Henryka Wejmana.

Obroniona na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Spis treści:

ROZDZIAŁ I

Biblijne pojęcie jedności rodzinnej
1.1. Rodzina w Pięcioksięgu
1.2. Rodzina w świetle tradycji sapiencjalnej Starego Testamentu
1.3. Rodzina z punktu widzenia tekstów prorockich i psalmów

 

ROZDZIAŁ II

Świętorodzinny model jedności

2.1. Wcielenie Jezusa w rodzinie jako wyraz miłości Boga do ludzkości
2.2. Adoracja Jezusa Chrystusa manifestacją wiary, nadziei i miłości św. Józefa i Maryi
2.3. Pełnienie woli Bożej i przestrzeganie przepisów Prawa w Świętej Rodzinie

 

ROZDZIAŁ III

Święta Rodzina miejscem realizacji jedności

3.1. Święta Rodzina wzorem postawy posłuszeństwa i ubóstwa
3.2. Święta Rodzina przykładem postawy czystości serca i łagodności
3.3. Święta Rodzina wzorem wrażliwości na sprawy społeczne

 

Tekst artykułu do pobrania w formacie .pdf.

 

 

"Święta Rodzina wzorem jedności rodzinnej w świetle nauczania ks. Jana Berthier MS" - /Błasiak P./

29 października 2020

Polecamy również:

POWRÓT