Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Praca magisterska napisana na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.

Promotor: ks. Adam Sobczyk MSF

 

 

Spis treści:

 

Rozdział pierwszy

ŚWIĘTY JÓZEF W ŻYCIU JANA BERTHIERA
          1. Geneza czci świętego Józefa w Kościele katolickim
          2. Nauczanie papieży: Piusa IX i Leona XIII
          3. Życie religijne we Francji w XIX wieku

 

Rozdział drugi
GŁÓWNE ELEMENTY DUCHOWOŚCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA W NAUCZANIU KSIĘDZA JANA BERTHIERA
          1. Cześć wobec świętego Józefa
                    1.1. Podstawa godności świętego Józefa
                    1.2. Modlitwa do świętego Józefa
                    1.3. Owoce kultu świętego Józefa
          2. Naśladowanie świętego Józefa
                    2.1. Cnoty względem Boga
                    2.2. Cnoty względem bliźniego
                    2.3. Cnoty względem samego siebie

 

Rozdział trzeci

PRAKTYCZNY WYMIAR DUCHOWOŚCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA W ŻYCIU MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY
          1. Życie radami ewangelicznymi
          2. Życie wspólnotowe – życie w rodzinie zakonnej
          3. Nabożeństwo do świętego Józefa

 

 

Tekst artykułu do pobrania w formacie .pdf.

 

"Święty Józef w nauczaniu Jana Berthiera" - /Fertikowski W./

07 maja 2021

Polecamy również:

POWRÓT