Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydanie: Pelplin 2007.

 

 

Spis treści:

SŁOWO KSIĘDZA PROWINCJAŁA
WSTĘP


KSZTAŁTOWANIE SIĘ DUCHOWOŚCI ŚWIĘTORODZINNEJ
1. Geneza i rozwój duchowości świętorodzinnej
2. Elementy duchowości świętorodzinnej w niektórych Instytutach Życia Konsekrowanego 

ZNACZENIE ŻYCIA I DZIEŁA JANA BERTHIER DLA ROZWOJU DUCHOWOŚCI ŚWIĘTORODZINNEJ 
1. Sylwetka Jana Berthier na tle epoki
2. Charyzmat Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny
3. Duchowość Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

ŚWIĘTORODZINNA DUCHOWOŚĆ ZGROMADZENIA ZAŁOŻONEGO PRZEZ JANA BERTHIER 
1. Przed Soborem Watykańskim II
2. Po Soborze Watykańskim II
3. Duchowość świętorodzinna Zgromadzenia na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa 

 

ROZDZIAŁ IV
ZARYS HISTORII POLSKIEJ PROWINCJI MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY
1. Początki Polskiej Prowincji
2. Dalszy rozwój Polskiej Prowincji
3. Polska Prowincja w czasie II wojny światowej
4. Odbudowa i rozwój Prowincji polskiej po II wojnie światowej

ZAKOŃCZENIE


ANEKS I. TESTAMENT DUCHOWY OJCA ZAŁOŻYCIELA
ANEKS II. KAPITUŁY GENERALNE ZGROMADZENIA
ANEKS III. PRZEŁOŻENI GENERALNI ZGROMADZENIA
ANEKS IV. KAPITUŁY PROWINCJALNE POLSKIEJ PROWINCJI MSF
ANEKS V. PROWINCJAŁOWIE ZGROMADZENIA MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY W POLSCE

 

 

 

Treść książki do pobrania w formacie .pdf.

"W kręgu duchowości świętorodzinnej" - /Sobczyk A., Krupa P./

30 września 2020

Polecamy również:

POWRÓT