POWRÓT

Polecamy również:

21 października 2020

"Życie zakonne w ujęciu Ojca Założyciela Jana Berthiera" - /Gabryelczyk M./

Artykuł opublikowany w: A.Sobczyk (red.), "Cor unum et anima una", Pelplin 2009, s. 299-306.

 

Konferencja wygłoszona w dzień skupienia 19.01.2009.

 

Spis treści:

Co na temat poszczególnych ślubów mówił i pisał Ojciec Założyciel?

Jak, według o. Założyciela, powinniśmy realizować ślub czystości?

Jakie znaczenie dla Sługi Bożego miał ślub posłuszeństwa?

 

 

Tekst artykułu do pobrania w formacie .pdf.

 

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl