Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Książka dla wszystkich" - najpopularniejsza publikacja ks. Berthier

     „Książka dla wszystkich” (fr. "Le livre de tous") była najbardziej poczytną i rozpowszechnioną publikacją ks. Berthier. Pierwotnie jej treść zawarta była w książce „Wierny i dusza religijna, wyjaśnienie prawd wiary i obowiązków życia chrześcijańskiego i życia doskonałego” (fr. „Le Fidèle et l`Ame religieuse éclairés, sur les vérités de la foi et les devoirs, de la vie chrétienne et de la vie parfaite"). Po wyczerpaniu nakładu ks. Berthier postanowił podzielić jej treść na dwie części. W ten sposób „Książka dla wszystkich” miała swoje pierwsze odrębne wydanie w 1888 roku w Loèche w Szwajcarii.

     Pozycja szybko zdobyła popularność. W 1894 roku wikariusz generalny z Grenoble tak oto zalecał ją kapłanom i wiernym: „Księża proboszczowie, panowie dyrektorzy domów wychowawczych, instruktorzy i instruktorki okażą wielką gorliwość, wręczając to dziełko jako nagrodę swoim wychowankom i zobowiązując ich do czytania w rodzinach. Przy pomocy tego środka rozpowszechni się wśród wierzącego ludu wykształcenie religijne i uodporni go na ataki nieprzyjaciół Boga”.

     Od tego roku wyłączność na druk książki uzyskało wydawnictwo Maison de la Bonne Presse w Paryżu (obecnie jedno z największych wydawnictw we Francji, publikuje m.in. „La Croix”), które zwiększyło format, dodało twardą ozdobną okładkę oraz wzbogaciło książkę rycinami.

     „Książka dla wszystkich” doczekała się bardzo wielu wydań (prawdopodobnie 17 w samej tylko Francji). W roku 1898 osiągnięto już 100 000 egzemplarzy. (Niektóre źródła podają, że do roku 1930 wydano w języku francuskim około 200 000 egzemplarzy). Oprócz wydania francuskiego powstały także publikacje w dziewięciu innych językach: holenderski (1899r.), portugalski (1899r.), angielski (1901r.), niemiecki (1903r.), arabski (1907r.), włoski (1907r.), polski (1926r.), hiszpański (??).

     We wstępie autor omawia kwestie konieczności religii, wykazuje, że prawdziwą jest religia katolicka. Następnie, w części pierwszej, podejmuje tematy związane z wiarą katolicką opierając się na „Credo”. W drugiej części omówione są obowiązki wypływające z religii. W 28 rozdziałach ks. Berthier wykłada podstawy teologii moralnej ukazując je w kontekście życia codziennego czytelnika. W trzeciej części autor poucza o środkach zbawienia: o łasce i sakramentach. Podaje ponadto wskazówki o celibacie, stanie zakonnym, o sposobie modlitwy. W dodatku książki umieszczony został krótki modlitewnik oraz opowiadanie o objawieniu się Matki Bożej w La Salette.

     Ostatnie wydanie książki ukazało się w 1945 roku.

 

Po lewej egzemplarz gazety „La Croix” z dnia 24.02.1903 r., w którym umieszczona jest reklama nowego wydania książki pt. „Książka dla wszystkich” (fr. „Le livre de tous”).

09 listopada 2020

Polecamy również:

POWRÓT