Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Metoda zapisywania notatek ks. Jana Berthier

    Ksiądz Jan Berthier swoją pracę kaznodziejsko-pisarską opierał na Piśmie Świętym, Nauczaniu Kościoła, tekstach autorytetów chrześcijański. Wymagało to, nie tylko czytania tekstów ale i zapamiętania ich. Aby nie utracić żadnej cennej myśli ks. Jan skrupulatnie wypisywał każdą z nich, robił notatki z przeczytanych ksiąg, a następnie wracał do nich gdy przyszła taka potrzeba (do tego samego zachęcał swoich uczniów). Wymagało to od niego dużej dyscypliny i sumienności. By wykonana praca była jak najbardziej owocną musiał wypracować swój sposób zbierania materiałów.

 

    Poniżej przedstawiony jest jeden z rękopisów ks. Jana Berthiera. Oryginalny rękopis ma ok. 16 cm szerokości i 103 cm długości. Ukazuje sposób zapisu myśli przeczytanych przez ks. Jana u innych autorów.

27 października 2020

Polecamy również:

POWRÓT